Μάθετε περισσότερα για εμάς

 • Στην κρίσιμη και τρυφερή προσχολική ηλικία, συντελείται η διαμόρφωση του χαρακτήρα, επιτυγχάνεται η κοινωνικοποίηση, επισημαίνονται οι ατομικές δεξιότητες, αναπτύσσονται και καλλιεργούνται τα συναισθήματα.

  Θεωρούμε υποχρέωσή μας λοιπόν μέσα από ένα σωστό παιδαγωγικό σύστημα βασισμένο στις ψυχολογικές γνώσεις, με τρόπο αβίαστο και ψυχαγωγικό, να περάσουμε στο παιδί τα προγραμματισμένα μηνύματα που θα συνθέσουν την προσωπικότητα του και θα βάλουν τα θεμέλια για την εξέλιξη του σ΄ έναν μελλοντικά υπεύθυνο και ισορροπημένο ενήλικο πολίτη.

  Στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας, βασικός μας στόχος είναι να διαμορφώσουν τα παιδιά μας μία σωστή συμπεριφορά σε θέματα υγιεινής και διατροφής. Σιγά-σιγά να γίνουν υπεύθυνα μέλη της ομάδας, να εκφράζουν τις απόψεις και τις ιδέες τους.

  Στη συνέχεια, μέσα από μία σειρά δραστηριοτήτων όπως οπτικο-κινητικά παιχνίδια, χωροχρονικές έννοιες, μουσική, παραμύθι, κουκλοθέατρο και άλλες δραστηριότητες, εισχωρούν σε βαθύτερες έννοιες και αρχίζουν να τα απασχολούν καινούργια ενδιαφέροντα.

  Η επίτευξη όλων των στόχων και δραστηριοτήτων του σχολείου μας πραγματοποιείται με την ενεργό συμμετοχή των νηπιαγωγών που διαθέτουν εμπειρία και ακαδημαϊκές γνώσεις.

  Φιλοδοξία μας είναι να κάνουμε το σταθμό μας ένα πραγματικά μεγάλο σχολείο για μικρά παιδιά και ένα πραγματικά σημαντικό σταθμό για τη ζωή τους.

  < ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ[/pb_button][pb_space][/pb_space][/pb_layout_column][/pb_layout][pb_layout layout_line="wide" layout="100" bg_parallax_enable="0" bg_parallax_mobile_enable="0" bg_parallax_speed="30" video_mobile_enable="0" bg_color="FFFFFF"][pb_layout_column][pb_call_to_action component_description="Μάθετε για τη σωστή και ομαλή ένταξη του παιδιού σας στο σχολείο μας!" bg_color="FFFFFF" border_top_color="FFFFFF" border_right_color="FFFFFF" border_bottom_color="FFFFFF" border_left_color="FFFFFF"][pb_call_to_action_first_line header_important="3"]Μάθετε για τη σωστή και ομαλή ένταξη του παιδιού σας στο σχολείο μας![/pb_call_to_action_first_line][pb_call_to_action_second_line][/pb_call_to_action_second_line][pb_call_to_action_button src="http://www.totrenaki.gr/ομαλή-ένταξη/" src_target="_self" text_color="56509F" text_color_hover="FFFFFF" bg_color="FFFFFF" bg_color_hover="f39200" border_color="f39200" border_color_hover="f39200"]ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ[/pb_call_to_action_button][/pb_call_to_action][/pb_layout_column][/pb_layout][pb_layout layout="100" bg_parallax_enable="0" bg_parallax_mobile_enable="0" bg_parallax_speed="30" video_mobile_enable="0"][pb_layout_column][pb_space component_description="-80px" height="-80"][/pb_space][/pb_layout_column][/pb_layout]